Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met onze disclaimer. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website, kan geen enkel recht worden ontleend aan informatie en / of afbeeldingen, gepubliceerd op deze website. Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s (€), waarbij alle prijs- en overige wijzigingen zijn voorbehouden.

Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. ACSI behoudt zich het recht voor om zelfstandig, of in opdracht van anderen, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie. Indien ACSI opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal getracht worden deze zo snel mogelijk te verbeteren.

ACSI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van daarmee verbonden websites mochten voordoen. In geen geval is ACSI aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens door het gebruik van of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie.

Op alle op deze internetsite aanwezige informatie berust auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van of gelicentieerd aan ACSI. Niets van deze website mag vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming.

ACSI streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in bestanden of bestandsformaten worden gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn.

Bezoekers kunnen geen rechten ontlenen aan de aangeboden informatie op deze website.

ACSI behoudt zich het recht voor om de disclaimer te wijzigen.

Hyperlinks

Op deze door ACSI uitgegeven website treft u een aantal links aan naar andere websites. ACSI kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de persoonsgegevens die u bij deze partners achterlaat. Lees voor de wijze waarop onze partner met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website waarnaar verwezen wordt. Deze website bevat koppelingen naar websites die door andere partijen dan ACSI worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen of links worden uitsluitend ter informatie verstrekt of vormen een onderdeel van een betalende reclamecampagne. ACSI heeft geen zeggenschap over de websites van deze partners en is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Er bestaan daarnaast websites die naar deze website middels een hyperlink of anderzijds verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan ACSI geëxploiteerd. ACSI wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze partners achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.

Heeft u vragen?

Wij beantwoorden ze graag. Kies hier op welke manier.