Bij ACSI Verzekeringen gaan we uit van vertrouwen. U kunt erop vertrouwen dat wij doen wat we beloven en wij vertrouwen erop dat onze klanten ons voorzien van juiste informatie.

Helaas maakt een kleine groep mensen misbruik van dat vertrouwen door fraude te plegen. Bijvoorbeeld door iets te claimen dat niet gestolen of kapot is. Of door niet eerlijk te zijn over de aanschafwaarde. Dit schaadt niet alleen de verzekeringsmaatschappij (ons), maar vooral ook onze klanten die hierdoor het risico lopen op hogere premies. Daarom treden wij streng op tegen fraude.

Voorbeelden van fraude

Wat verstaan wij onder fraude?

 • Geen juiste of onvolledige informatie geven
 • Aankoopbonnen/facturen vervalsen of bedragen op facturen aanpassen
 • Een hoger bedrag claimen dan de werkelijke schade
 • Een afgewezen schade nog een keer indienen
 • Gebeurtenissen anders voorstellen (een schade in scène zetten)
 • Bewust informatie achterhouden (bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of een royement bij een andere verzekeraar of financiële instelling)

Hoe gaan wij om met fraude?

ACSI legt alle vermoedens zorgvuldig vast. Als wij fraude constateren, dan kunnen wij het volgende doen:

 • Een schade niet vergoeden
 • Een al betaalde schade laten terugbetalen
 • Extra kosten die wij hebben gemaakt in rekening brengen
 • De verzekering(en) van de fraudeur opzeggen
 • Het melden van fraude op een waarschuwingslijst (CIS). Hiermee waarschuwen we andere verzekeraars. Daardoor wordt het voor iemand die fraudeert moeilijker zich tegen de normale premie te verzekeren
 • Aangifte doen bij de politie

Aangiftebeleid

In sommige gevallen doen wij aangifte bij Justitie. Dit is afhankelijk van de ernst en omvang van de fraude. Het Protocol van het Verbond van Verzekeraars is hierbij leidend. In het Protocol staan vragen als:

 • Hoeveel invloed heeft het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen?
 • Is het georganiseerde fraude? Zijn er meerdere fraudeurs?
 • Zijn er slachtoffers van de fraude?
 • Is de informatie die wij hebben gekregen juist en volledig?

Op basis van onder andere deze vragen én antwoorden, bepaalt ACSI Verzekeringen of er juridische stappen ondernomen moeten worden.

Hoe krijgen fraudeurs bericht?

De fraudeur krijgt schriftelijk bericht over de geconstateerde fraude. In de brief staat wat de fraude betekent voor de verdere relatie met ACSI Verzekeringen en of er een registratie komt in het informatiesysteem CIS.

Vermoedt u fraude?

Dan kunt u dat in vertrouwen aan ons melden. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Daarom bestrijden wij fraude

Als iemand misbruikt van het vertrouwen van ACSI Verzekeringen, dan wordt vooral u – onze betrouwbare klant – daar de dupe van. Als fraude te vaak voorkomt, dan moeten wij de premie verhogen. En dat willen we niet. Daarom doen we er alles aan om fraude te bestrijden. Doet u mee?

Heeft u vragen?

Wij beantwoorden ze graag. Kies hier op welke manier.